Реклами Од Комбинација на Стиродур и Плексиглас

Изработка на реклами од комбинација стиродур и плексиглас со користење на високо пресуван фибрант и високо сјаен плексиглас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *