Привезоци

  • Привезоци од смола
    Изработка на привезоци од високо сјајна смола во секаков облик, големина и боја по ваша желба.
  • Привезоци од плексиглас
    Изработка на привезоци од плексиглас во сите бои гравирани еднострано или двострано по ваша желба.
  • Привезоци од дрво
    Изработка на дрвени привезоци од Бука, костен и орев лакирани со високо сјаен лак.